جمعیت هلال احمر استان قم

چهارشنبه 13 مهر 1401
برگزاری دوره ضمن خدمت آشنایی با فرآیند مدیریت پاسخگویی اضطراری در حوادث و سوانح ویژه مدیران کشیک
معاون هلال احمر استان قم خبر داد:

برگزاری دوره ضمن خدمت آشنایی با فرآیند مدیریت پاسخگویی اضطراری در حوادث و سوانح ویژه مدیران کشیک

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم از برگزاری دوره ضمن خدمت «آشنایی با فرآیند مدیریت پاسخگویی اضطراری در سوانح و حوادث» با هدف ارتقاء سرعت آمادگی و هماهنگی درون سازمانی با همکاری معاونت امداد و نجات استان و با حضور ۲۰ نفر از مدیران کشیک به مدت 4 روز برگزار شد.

وبینار آموزشی «دانستنی های پیاده روی اربعین» برگزار شد
به همت معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر استان قم:

وبینار آموزشی «دانستنی های پیاده روی اربعین» برگزار شد

به همت معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم، وبینار آموزشی «دانستنی های پیاده روی اربعین» با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی ویژه ی امدادگران، جوانان، داوطلبان، پزشکان و کادر درمان اعزامی به پیاده روی اربعین حسینی برگزار شد.

کارگاه آموزشی «نحوه جذب فراگیران در کلاس های درسی» ویژه مربیان هلال احمر قم برگزار شد

کارگاه آموزشی «نحوه جذب فراگیران در کلاس های درسی» ویژه مربیان هلال احمر قم برگزار شد

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمراستان قم از برگزاری کارگاه آموزشی «نحوه جذب فراگیران در کلاس های درسی» با حضور ۳۵ نفر از مربیان معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم در این معاونت خبر داد.

کارگاه آموزشی شناخت بیماری هاری و گازگرفتگی ویژه مربیان معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم برگزار شد

کارگاه آموزشی شناخت بیماری هاری و گازگرفتگی ویژه مربیان معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم برگزار شد

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قم از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه در خصوص بیماری هاری و گاز گرفتگی و انتقال آن از حیوانات به انسانها با حضور مربیان در محل معاونت آموزش و پژوهش هلال احمر قم خبر داد.

اولین دوره تخصصی پایه حمایت روانی- اجتماعی ویژه امدادگران هلال احمر قم در سال جاری برگزار شد

اولین دوره تخصصی پایه حمایت روانی- اجتماعی ویژه امدادگران هلال احمر قم در سال جاری برگزار شد

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمراستان قم از برگزاری اولین دوره تخصصی پایه حمایت روانی- اجتماعی ویژه امدادگران برادر در سال جاری با حضور ۲۸ نفر از آنان در هلال احمر قم خبر داد.